The General Data Protection Regulation

Dataskyddsförordningen gäller i hela Europeiska Unionen för att skapa en likvärdig nivå för skydd av personuppgifter. Vårt företag följer GDPR.s anvisningar och hanterar personliga uppgifter på ett säkert sätt

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter.

Data vi samlar in:

Vi lagrar personuppgifter för att kunna sköta offerter, order, fakturor, nyhetsbrev mm. i den löpande affärsverksamheten.

Vi samlar in personuppgifter som Du frivilligt tillhandahåller oss vid förfrågningar, order, nyhetsbrev eller då du kommunicerar med oss på andra sätt. De uppgifter vi samlar inkluderar ditt namn, organisationsnummer, personnummer (vid enskild firma eller privatkund), postadress, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel och annat som vi behöver för att samarbetet ska fungera på bästa sätt. I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor såsom vid sökningar via sökmotorer och ditt företags webbplats.

 Delning av informationen

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter i företaget. Ibland kan vi däremot behöva dela vissa personuppgifter med våra leverantörer, bland annat transportörer.

 Lagring

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål så länge du är vår kund. Om du avregistrerar dig avslutar vi databehandlingen och tar bort dina personuppgifter från vårt kundregister. Bokföringsmaterial kastas efter 7 år enligt gällande lag.

 Säkerhet

Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och för att skydda dina personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers tillgång.

 Dina rättigheter

Du kan när som helst och utan kostnad få information om de personuppgifter som BSM Wreckers har gällande dig. Om någon uppgift är felaktig kan du be oss ändra den. Låt oss även få veta om det skett någon förändring i dina personuppgifter. Du kan också göra ett utdrag av dem. Du kan när som helst välja att avregistrera dig. I samband med detta upphör databehandlingen för ovan angivna ändamål och vi tar bort dina personuppgifter från vårt register. Avregistrering sker genom att ni mailar in ett underskrivet brev med önskemål om avregistrering av företaget! Ange namn och organisationsnummer. 

Vi hoppas på fortsatt goda affärskontakter med er.